Сакате да вратите дел или цела нарачка?

Нема проблем. Согласно правната регулатива и правилата на Paket.mk потрошувачот има право да ги врати купените производи во рок од 15 дена или до датумот до кога производот може да се употребува (до рокот на траење). Прочитај повеќе во делот Враќање на производите.

Ве молиме пополнете го формуларот:

Барање за враќање на производи

Вашето име*:
Вашиот е-маил*:
Вашиот телефон*:
Број на нарачка*:
Производи за враќање*:
Причина*: